Детска градина №15 „Слънце“

Открита практика

12 фев 2024

На 13.02.2024 година от 10.30 часа в ДГ „Слънце”-град Хасково ще се проведе открита практика по ОН „Математика", Ядро „Равнинни фигури”, тема „Геометрични фигури”.

Целта е да се сподели опит с колеги от други детски градини и да се обсъдят възможностите за използване на съвременните ИКТ технологии в предучилищното образованието, както и приложението в ежедневната работа одобрени от МОН електронните ресурси.