Детска градина №15 „Слънце“

За нас

7 ное 2016

Началото (история)

 • ЦДГ № 15 е построена по типов проект за детска градина /по проект на арх. Колчев / . Строителството е възложено на СМК, район Хасково. Строителството на сградата започва през 1973 година.
 • Сградата е предадена за експлоатация на 20.08. 1975 година.
 • Детската градина започва работа с деца на 20.08.1975 година с 211 деца при капацитет 150. Децата се възпитават и обучават в 6 групи.
 • На 20.08.2008 година с решение на Об.С  ЦДГ № 15 и ДЯ № 5 се обединяват в една – ОДЗ № 15 „Слънце” с 12 групи.
 • В настоящия момент детското заведение работи с 12 групи
  • 9 групи за деца от 3 до 7 години
  • 3 групи за деца от 2  до 3 години
 • От 01.08.2016 г. е преименувана в Детска градина №15 „Слънце“, съгласно ЗПУО.
 • През месец октомври 2016 година започна реновирането на детското заведение - Проект по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ – „Повишаване на капацитета на образователната инфраструктура"
  и днес ДГ №15 „Слънце“ е едно красиво, функционално и предпочитано място за отглеждане, социализация, образование и възпитание на деца.