Детска градина №15 „Слънце“

Квалификация

27 май 2022

На 25.11.2023 г. от 10.30 часа в хотел "Алхемист Резиденс Фон Голденбург", Белащица  се проведе обучения с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и на непедагогически персонал на тема „Адаптация на деца постъпващи в общински детски градини”.

На 16.03.2023 г. в ДГ №15 "Слънце" ще се проведе обмяна на опит с педагогически специалисти от детските градини в община Враца.

На 11.03. и 12.03.2023 година в ДГ №15 "Слънце" ще се проведе обучение с придобиване на два квалификационни кредита на тема : „STEM STEAM концепция в образованието – практически умения и методически решения“, лектор професор Папанчева.

На 17.12.2022 година в гр. Златоград се проведе обмяна на опит между ДГ №15 "Слънце", ДГ №1 "Ян Бибиян", ДГ №3 "Зорница", ДГ №22 "Звънче", ДГ №21 "Вихрогонче" от община Хасково и ДГ "Снежанка" - гр. Златоград. Бяха споделени добри педагогически практики и успешни стратегии за работа с родители. Педагогическите специалисти изказаха задоволство от обменения опит и изразиха намерение за нови такива срещи.

На 15.10.2022 г. от 9.00 часа в ДГ №15 "Слънце" ще се проведе обучения с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема „Разширяване познанията на учителите за работа с иновативни средства и практическото им прилагане за развиване на креативността у децата”

На 18.06.2022 година от 9.00 часа в ДГ №15 "Слънце" ще се проведе обучения с придобиване на квалификационен кредит за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на тема "Професията на учителя и синдромът на емоционалното "изгаряне", лектор доц. Пепа Митева.

На 11.06.2022 година ще се проведе обмяна на опит и споделяне на добри педагогически практики между: ДГ №15 "Слънце", гр. Хасково, ДГ №19 "Щурче", гр. Хасково, ДГ №21 "Вихрогонче", с. Конуш и ДГ №22 4Звънче", гр. Хасково. Място: к.к. Слънчев бряг, хотел "Бургас"; конферентна зала на втори етаж; начало 10.00 часа.

На 10.06.2022 година педагогическите специалисти от ДГ №15 "Слънце", гр. Хаскова ще посетят ДГ "Слънце", к.к. Слънчев бряг и ще бъдат обменени добри педагогически практики. Начало 17.00 часа.