Детска градина №15 „Слънце“

РАЗДАВАНЕ НА ПАКЕТИ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО СХЕМИ "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

28 апр 2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 04.05.2020 година в ДГ №15 "Слънце" , сграда градина, северен административен вход /където плащата таксите/
ще се раздават пакетите с хранителни продукти осигурени за децата по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" към ДФЗ за периода 16.03.-13.05.2020 година.
Пакетите ще съдържат 1 килограм краставица, /5 доставки по 200 глама/ и 450 грама кашкавал /15 доставки по 30 грама/ съгласно утвърдения предварителен график за доставките.
С цел да се спазят противоепидимиологичните мерки, които ни налага пандемията от КОВИД 19 раздаването на храните ще се осъществи по следния график:

10.30 - 11.00 часа - за децата от четвърта възрастова група /ПГ А и ПГ Б/

11.00 - 12.00 часа - за децата от трета възрастова група

12.00 - 12.30 часа  - за децата от втора възрастова група

12.30 - 13.00 часа - за децата от първа възрастова група

Графикът е съобразен с броя на желаещите да получат пакетите и при спазването му няма да се получи струпване на хора.

Уважаеми родители, в същия ден ще имате възможност да заплатите и таксата за посещение на детето Ви в детската градина за месец март.