Детска градина №15 „Слънце“

1-ВИ ЮНИ ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО

1 юни 2020

Детство пълно с игри и безгрижни дни.
Детство пълно с щастие и смях,
детство пълно с приключения добри,
насладете му се и го помнете чак до старини.

Честит 1-ви юни на всички деца и на тези,

които все още носят детето в себе си!