Детска градина №15 „Слънце“

Прием за учебната 2020-2021 година

25 юни 2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

до 30.06.2020 година се приемат заявления за прием в детската градина
за учебната 2020-2021 година.
Класирането на децата  ще бъде оповестено на 01.07.2020 година.
Потвърждаването на приема ще се осъществи от 01.07 до 15.07.2020 година.
При наличие на незаети места след 15.07.2020 година те ще бъдат оповестени за второ класиране.