Детска градина №15 „Слънце“

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, АПОСТОЛЕ!

18 фев 2021

Седмицата от 15.02. до 19.02.2021 година бе посветена на 148-та година от обесването на Васил Левски.
Във всички възрастови групи в нашата детска градина децата пяха песни, рецитираха стихове, направиха табла и рисунки посветени на Апостола.
Видио клипове с изявите на децата са качени във фейсбук страницата на детската градина.

Васил Левски
Ангелина Жекова

В Карлово, накрай градчето,
син очакван се родил.
Бързо раснало момчето,
кръстено с любов Васил.
Дяконе от манастира
тръгнал по света широк,
трудният ти път не спира
и след твоя лъвски скок.
Ти, Апостоле, бездомен,
миг покой не пожела:
неуморен, храбър, скромен,
вдигна градове, села.
И умря за свободата
на народа-мъченик,
но остана жив в сърцата,
Българино, най-велик!