Детска градина №15 „Слънце“

ОТВОРЕНИ ВРАТИ : „С МАМА И ТАТКО НА ГРАДИНА”

19 авг 2021

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

с цел по-бърза и лесна адаптация на децата, Ви каним  да посетите Детска градина №15 „Слънце”- Хасково /сграда детска ясла/ на двора, поради извънредната епидемична обстановка. Очакваме Ви в периода от 23.08.2021 г. до 25.08.2021 г. от 10.30 - 11.15 часа. На опознавателните срещи ще присъства психологът на детската градина, с който ще имате възможност да обсъдите подходящи методи за бърза адаптация на децата, да задавате въпроси, да се опознаете преди началото на учебната година.

За децата, които са записани в първа група ще има обявена допълнителна информация за отворените врати в началото на м.септември, 2021 г. във фейсбук страницата: Детска градина „Слънце“- Хасково.

Очакваме Ви!

За всички родители, които все още не са подали молба за прием в ясла, могат да го сторят. Това е възможно и за децата, които навършват 2-годишна възраст във второто полугодие на годината или в началото на 2022 година.