Детска градина №15 „Слънце“

КРЪГЛА МАСА

9 сеп 2021

Днес в дг №15 "Слънце" бе проведена кръгла маса:„ Ранно формиране на мотиви за учене, ограмотяване и осигуряване на плавен преход от детската градина към училищната среда”.
В събитието участваха  учители от начален етап на ОУ "Шандор Петьофи" . 
Педагогическите специалисти от двете образователни институции обмениха мнения, опит и идеи за работа.