Детска градина №15 „Слънце“

Изпълнение на дейности на проект по НП "Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина"

19 ное 2021

За втора поредна година в ДГ №15 "Слънце" работим по проект  по НП "Успяваме заедно", модул "Хубаво е в детската градина". 

Усилията ни са насочени към:

1.  Взаимодействие между детската градина и семейството  при постъпване на детето в първа група в детска градина.

2. Осигуряване на интерактивна среда за подпомагане на плавен преход от семейството към детската градина.

3. Приобщаването на родителите към живота в детската градина.

4. Утвърден единен подход на взаимодействие между семейството и детската градина за цялостното развитие на детето, за неговите потребности и  по лесно адаптиране към новата среда.

За по-бърза адаптация деца , родители и учители започват заедно деня с утринно раздвижване на открито.

Албум:тук