Детска градина №15 „Слънце“

НАГРАДА " Подземните води- да направим невидимото видимо".

5 апр 2022

Децата от четвърта Б възрастова група и техните учители: госпожа Петрова и госпожа Брацова, представиха ДГ №15 "Слънце" в конкурса  по повод Световния ден на водата- 22 март, организиран от РИОСВ- Хасково в подкепа на инициативата на ООН- " Подземните води- да направим невидимото видимо".
Труда им бе  отличен със сертификат за участие и подарък топка.
Наградата бе връчена днес от директора на детската градина госпожа Анна Йорданова, която ги поздрави за положените усилия,, придобитите знания. 

Заслужена награда, поздравления за младите таланти и техните учители!.

Благодарим за поканата и наградите на нашите партньори от РИОСВ- Хасково!АЛБУМ