Детска градина №15 „Слънце“

ВАЖНО! ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ В ДГ № 15 „СЛЪНЦЕ“

18 апр 2022

 

С §5 и § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /обн. ДВ бр.17/ 01.03.2022 г. / са направени промени съответно в Закона за местни данъци и такси – чл. 6 и чл. 81, Закона за предучилищното и училищното образование – чл. 283 и чл. 298  и Решение №588/15.04.2022 г. на Общински съвет - Хасково, с които се отменя събирането на такси за ползване на детски градини, считано от 01.04.2022 г.