Детска градина №15 „Слънце“

22 април ден на Земята

20 апр 2022

Талантливите деца от ДГ 15 "Сльнце" се включиха активно в изработването на оригинални постери, с цел да изпратят своите послания за чиста планета, за свят на красота и мир, за място, в което да живеят здрави и спокойни. Дейностите им са част от дните посветени на Деня на Земята- 22 април.

Посланието на децата от IV Б възрастова група е насочено да мислим за Земята, като наш дом. Да пазим чиста природата, да бъдем още по- отговорни за опазването й, да живеем в синхрон с нея.
Къщичка за птички изработиха децата от четвърта А възрастова група.

Представяме Ви чрез снимки творчеството на децата:тук