Детска градина №15 „Слънце“

Открити педагогически ситуации

28 апр 2022

Деца и учители показаха пред родителите как се забавляват и обучават в детската градина.
С много интерес родителите изгледаха проведените открити педагогически ситуации, изявиха желание да се включат в образователния процес и да бъдат по-чести гости в детската градина.
Надяваме се епидемичната обстановка да позволи това и да се осъществи по- активно партньорство между деца, родители и учители.АЛБУМ