Детска градина №15 „Слънце“

"Моето безопасно детство"

16 май 2022

На 13.05.2022 година двора на детската градина се огласи от песни, стихове и глъч от игри посветени на безопасността на движение по пътищата. 
Малчуганите показаха какво са научили и какви умения имат  за безопасно движение по пътищата, познаването на пътните знаци, правилата за безопасно преминаване за водачи на автомобилите и пешеходците. Имаше много отборни игри, песни, стихотворения и гатанки. Директорът на детската градина госпожа Анна Йорданова поздрави участниците с отличното представяне. Албум

отразено в Хасково инфо