Детска градина №15 „Слънце“

Довиждане детска градина!

27 май 2022

Децата от четвърта Б възрастова група с много песни, стихове и танци показаха какво са научили в детската градина и готовността си да бъдат първокласници.
Гостите на тържеството възторжено ги аплодираха, имаше дори сълзи от радост и умиление.
Е, имаше и мъничко тъга, защото предстои раздяла с детската градина и с любимите учители.
Пожелаваме успешен старт в училище на децата и много търпение на родителите, за да се справят с новите предизвикателства.АЛБУМ

На добър час!