Детска градина №15 „Слънце“

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

16 сеп 2022

Уважаеми родители,

Родителските срещи за началота на учебната година ще бъдат, както следва:

  • За групите в сграда детска ясла на 19.09.2022 г. от 17.30 часа;
  • За групите в сграда детска градина на 20.09.2022 г. от 17.30 часа;
  • ПРИ СПАЗВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ!