Детска градина №15 „Слънце“

Среща с пиятели и съмишленици

16 мар 2023

На 16.03.2023 година в ДГ №15 "Слънце" се проведе обмяна на опит между педагогически специалисти от ДГ №15 "Слънце" и такива от община Враца.
На срещата присъства и замаместник-кмет "Хуманитарни дейности", община Враца госпожа Петя Долапчиева.
Педагозите обмениха опит в областта на организацията и реализирането на образователния процес в предучилищното образование. Участниците в срещата изразиха своето задоволство и желание за нови срещи и обмяна на добри педагогически практики.
Гостите бяха поздравени от възпитаници на детската градина.
Щастливи сме, че намерихме нови приятели и съмишленици за каузата образование!
АЛБУМ