Детска градина №15 „Слънце“

Довиждане детска градина ! - 2023 IV Б

29 май 2023

На 26.05.2023 година дойде деня, в който децата от четвърта Б възрастова група казаха "Довиждане детска градина".

Пред своите родители и близки те показаха, че са готови да тръгнат по стръмния, но важен път на знанието.

За доброто си представяне в края на годината всички бяха поздравени от госпожа Йорданова - директор на детската градина и получиха подаръци - книга и грамота.

Довиждане, момичета и момчета! Бъдете все така успешни и жадни за знания! АЛБУМ