Детска градина №15 „Слънце“

ПОЛЗОТВОРНА СРЕЩА ПО БДП

6 дек 2023

В ДГ 15 " Слънце" се осъществи беседа на тема " Превенция на пътната безопасност. Мерки за пътуване с деца."

Гостуваха ни инспектор Николай Каменов, младши инспектори- г-н Карайков и г-н Пилев. Те представиха полезна информация, дадоха препоръки за безопасност на движението през зимните месеци. 
Безопасността е приоритет. Важно е да говорим с децата си по тази тема. Примерът на възрастните хора е най- доброто помагало за емпатия и отговорност. 
Нашите гости доказаха, че пътните полицаи не само санкционират, а могат да бъдат много полезни в превенцията за пътна безопасност.

Г- жа Анна Йорданова, директор на детската градина, благодари на присъстващите участници в срещата и призова за отговорно отношение и безопасно движение по пътищата.АЛБУМ