Детска градина №15 „Слънце“

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ

25 фев 2019

В Детска градина №15 "Слънце" с работи по следните програми и проекти:

НП "Повишаване каческвото на предучилищното възпитание" - 2 групи 6 годишни деца и 1група 5 годишни деца.

НП "Училищен плод и мляко"

Пратньори на община Хасково по проект "Равни в старт" към ЦОИДЕУМ

 

Прикачени файлове

Приложени файлове: