Детска градина №15 „Слънце“

Прием

29 мар 2019

В ДГ №15 "Слънце" се приемат деца съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

 За учебвата 2022-2023 година план - приема е:

 първа възрастова група - 50 деца /две групи/,

  яслена възрастова група - 54 деца /три групи/.

Заявление за прием се подават  до 31.05.2022 година в деловодството на детската градина .
Класирането на децата  ще бъде оповестено на 01.06.2022 година.
Потвърждаването на приема ще се осъществи от 01.06 до 15.06.2022 година.
При наличие на незаети места след 15.06.2022 година те ще бъдат оповестени за второ класиране.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Необходими документи: Заявление -  по образец от детската градина

Прикачени файлове