Детска градина №15 „Слънце“

.

30 юни 2017

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ЗА УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ ДВЕ ГРАДИНСКИ И ТРИ ЯСЛЕНИ ГРУПИ.

БРОЙ МЕСТА:

-ЯСЛЯ - 54 МЕСТА;
- ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА В ГРАДИНА - 48 МЕСТА.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ДО 31.05.2018 ГОДИНА ОТ 8.00 ДО 15.00 ЧАСА.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ /ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА/;

-КОПИЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕТО;

- ЛИЧНА КАРТА НА РОДИТЕЛ С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В РАЙОНА НА ГРАДИНАТА ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС В РАЙОНА НА ГРАДИНАТА.

-ДРУГИ ДОКУМЕНТИ УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВО СЪГЛАСНО Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково.

ОЧАКВАМЕ ВИ!