Детска градина №15 „Слънце“

.

30 юни 2017

Уважаеми родители,

на основание Заповед №789/16.06.2017 г. и

Заповед №829/26.06.2017 г.

на кмета на община Хасково, във връзка с активните строително-ремонтни дейности по ОПРР в сградите и двора, ДГ №15 "Слънце" пеустановява работата с деца през месеците юли и август.

Децата могат да посещават останалите детски градини в град Хасково.

Екипът на ДГ №15 пожелава на всички деца и родители лято изпълнено с горещи, положителни емоции!

ОЧАКВАМЕ ВИ ОТНОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ!