Детска градина №15 „Слънце“

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНА 2017-2018 ГОДИНА

11 апр 2017

Уважаеми родители,

Срокът за подаване на заявления за прием на деца в ДГ №15

от месец септември е до 31.05.2017 година.

Необходими документи:

      - заявление по образец на ДГ;

      - копие от акта за раждане на детето.

 Ще бъдат приети три яслени и три първи групи.