Детска градина №15 „Слънце“

Вечер на талантите

22 май 2019

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
заповядайте на 22.05.2019 година от 17.00 часа във физкултурния салон в сграда детска градина, където малките танцьори участвали в допълнителна педагогическа услуга - танци ще покажат наученото през годината.

Очакваме Ви!