Детска градина №15 „Слънце“

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДЕЦА!

1 юни 2021

                        

История на Международния ден на детето

Интересно е да се отбележи, че международният ден на детето се празнува вече почти 100 години. Той води началото си от световна конференция, проведена в Женева, която била посветена на благосъстоянието на децата по света. Тази конференция се провела през 1925 година и на нея била приета декларация за правата на децата, според която възрастните трябва да предоставят на децата всичко, което съдейства за тяхното добруване, без значение от тяхната народност, вяра или раса.

Освен това този празник възпоменавал и всички деца, загинали по време на Втората световна война. Тъй като детето не е достатъчно зряло, за да все грижи само за себе си, то се нуждае от специалните грижи на възрастните, които не само да го възпитават, но и да го защитават и направляват, докато порасне достатъчно, за да поеме отговорност и собствен път в живота.
 

Децата имат следните неотменими права:

  • Ако е гладно детето – да бъде нахранено
  • Ако е болно детето – да бъде лекувано
  • Ако дете е изоставено от родителите си – да бъде прибрано и отгледано
  • Ако е недоразвито детето – за него да се грижат възрастни, които да подпомогнат неговото развитие
  • Ако е непослушно детето – да бъде вразумявано, за да поеме по правия път
  • Ако детето има нужда от помощ – трябва да я получи

Детето трябва да се насърчава и подготвя за бъдещата си професия, но без някой да се възползва от него. Също така то трябва да се насърчава да помага на останалите и да не живее само за себе си.