Детска градина №15 „Слънце“

22 - ри март световен ден на водата

23 мар 2022

Световен ден на водата- 22 март
Празникът тази година е под мотото " Подземни води- да направим невидимото видимо." Четирите басейнови дирекции на територията на страната провеждат кампания за опазването на подземните води. Темата за 2022 година поставя акцент върху стойността на подземните води и какво означават те за хората. Почти цялата сладка вода в света е подземна, поддържаща доставките на питейната вода, канализационните системи, земеделието, промишлеността и екосистемите. 
Празникът бе отбелязан в Детска градина №15 "Слънце" и посланията бяха: "Да пазим природата чиста!" и "Да съхраним нашата планета!"

Нека чуем посланията на децата от подготвителна група! 

АЛБУМ