Детска градина №15 „Слънце“

Панаир на професиите в ОУ "Шандор Петьофи"

4 май 2022

Ранното професионално ориентиране е изключително важно за всяко дете, затова се отзовахме на поканата на  ОУ "Шандор Петьофи" да посетим "Панаир на професиити", който беше организиран в двора на училището. Ученици и техните родители представиха различни професии и запознаха  присъстващите с особеностите и отговорностите им. За малчуганите от четвъртите възрастови групи беш особенно интересно и с вълнение наблюдаваха демонстрацията с полицейско куче и любопитно поглеждаха към щандовете на професионалните гимназии в град Хасово, които представяха професиите покоито се обучават в съответната образователна институция.

Благодарим на домакините от ОУ "Шандор Петьофи"  за поканата и организирания футболен мач преди откриването на събитието между предтавители на първите класове и нашите четвърти възрастови групи.Албум