Детска градина №15 „Слънце“

Довиждане детска градина ! - IV А

29 май 2023

На 23.05.2023 г. децата от четвърта възростова група показаха пред своите родители и приятели какво са научили през времето прекарано в детската градина. Имаше много стихове, песни, тасци и мъничко тъга. В края на тържеството госпожа Йорданова - директор на детската градина съобщи на присъстващите , че всички деца са покрили държавните образователни стандарти за предучилищно образование и могат да преминат в първи клас. Бъдещите първокласници получиха от детската градина грамота и книжка за отлично представяне, а родителите бяха подготвили албуми и лакомства.

На добър час, мили момичета и момчета! Бъдете все така успешни и в училище!