Детска градина №15 „Слънце“

Обмяна на добри  педагогически практики

9 юни 2023

Днес в ДГ №15 "Слънце" се проведе обмяна на добри  педагогически практики.  

ДГ №15 "Слънце", ДГ №3 "Зорница", ДГ №18 "Осми март" от гр. Хасково, както и ДГ "Ален мак", ДГ "Пролет" и ДГ "Детски свят", гр. Харманли представиха пред свои колеги от област Хасково работата си по проекти по НП "Хубаво е в детската градина". 

Много емоции, споделен опит и тънкости при реализирането на STEAM подхода в детската градина, както и в образованието и възпитанието в здравословен начин на живот на подрастващите, споделиха помежду си педагозите.

Всеки си тръгна с нова идея и ново приятелство.